• Escolliu el tipus de servei que voleu sol·licitar.
 • Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament de Premià de Mar. Telèfon 93 741 74 00.

ALCALDIA

 • ALCALDIA

 • MATRIMONIS CIVILS (Prèvia entrevista amb Alcaldia)
 • REGISTRE D ENTITATS
 • OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

 • CAMPANYES (zona blava, zona verda, carnet bus,...)
 • CERTIFICATS (urbanístics, activitats, medi ambient, béns, cadastre, RRHH, contractació...)
 • PADRO D HABITANTS (altes, baixes, modificacions)
 • RECLAMACIÓ CENS ELECTORAL
 • SOL.LICITUD idCAT
 • SOL.LICITUDS
 • VOLANT D EMPADRONAMENT
 • GABINET JURIDIC

 • RECLAMACIONS PATRIMONIALS

 • POLICIA LOCAL

 • POLICIA LOCAL

 • ATESTATS
 • MUDANCES
 • RECURSOS HUMANS

 • RECURSOS HUMANS

 • SOL.LICITUD PROCESSOS DE SELECCIO
 • SECRETARIA GENERAL

 • CONTRACTACIÓ

 • LICITACIONS
 • SECRETARIA GENERAL

 • PETICIONS / QUEIXES
 • RECLAMACIONS PATRIMONIALS
 • SERVEI D´ATENCIÓ AL CIUDADÀ

 • ENSENYAMENT

 • SOL.LICITUD BEQUES ESCOLA DE MÚSICA
 • SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIO A LLARS INFANTS PUBLIQUES. CURS 2017-2018
 • SERVEIS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • CULTURA I JOVENTUT

 • SUBVENCIONS
 • ESPORTS

 • LLICÈNCIES (instal·lacions esportives)
 • SUBVENCIONS
 • SERVEIS ECONÒMICS

 • CADASTRE

 • PUNT INFORMACIO CADASTRE (PIC)
 • CEMENTIRI

 • CANVIS DE TITULARITAT
 • COL.LOCACIO DE LAPIDA
 • DUPLICATS DE TITOLS FUNERARIS
 • RENOVACIO DE CONCESSIONS
 • REVERSIO DE NINXOLS
 • CONTRACTACIÓ

 • LICITACIONS
 • GESTIÓ TRIBUTÀRIA

 • GESTIÓ TRIBUTÀRIA (multes grua i zona blava)
 • SERVEIS TERRITORIALS

 • MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

 • RECOM (Recollida de residus comercials)
 • REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA (ANICOM)
 • OBRES I SERVEIS - ACTIVITATS

 • LLICÈNCIES (obres i activitats)
 • OBRES PÚBLIQUES (Pla Especial, Pla Parcial, Projectes reparcel.lació, Projectes Urbanització, Modificacions POUM,...)
 • OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (Sacs de runes, contenidors, terrasses, reserves d estacionament, guals...)
 • SUBVENCIONS
 • URBANISME (Redacció Projecte, documentació obres, carreteres,...)