• OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (Sacs de runes, contenidors, terrasses, reserves d estacionament, guals...)