• PADRO D HABITANTS (altes, baixes, modificacions)